دانشگاه شهید چمران اهواز سازمان آب و برق خوزستان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران کمیته منظقه‌ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان موسسه جهاد نصر شرکت مهندسی مشاورساز آب‌پردازان شرکت مهندسی  مشاور آبکاوش سرزمین  شرکت مهندسی مشاور دزآب شرکت مهندسی مشاور آب‌ورزان شرکت مهندسی مشاور سامان آبراه شرکت پی‌وی‌سی خوزستان 

ورود
شناسه کاربری(پست الکترونیکی)
کلمه عبورآیا کلمه عبور را فراموش کرده ا يد؟
مجوز برگزاری همایش
حامیان
 

 دبیرخانه همایش

اهواز–دانشگاه شهید چمران – دانشکده مهندسی علوم آب – دبیرخانه چهارمين همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
کدپستی: ۴۳۳۱۱ - ۶۱۳۵۷
تلفن: ۳۳۳۱۰۶۶ - ۰۶۱۱
نمابر: ۳۳۳۰۶۲۲ - ۰۶۱۱
پست الکترونیکی: idnc2014@gmail.com

مسئول دبیرخانه همایش: مهندس مریم جلیلی شاه منصوری